test

Met de vasthoudendheid van een kleine leeuwin is Marieke er als geen ander in geslaagd om via een toegepaste confectievorm d.w.z. het transformeren van patroon tot 'draag'vorm, een nieuwe beeldtaal te formuleren.
Deze beeldtaal draagt een sterk autonoom karakter en kan zeer divers van vorm zijn, soms minimalistisch als een haiku maar soms ook 'barok'-geconstrueerd. Daarbij valt op dat er een hoge mate van intelligentie in materialieit zichtbaar is, die deze diverse vormen aan elkaar verbindt, maar tevens de mogelijkheid biedt tot uitdagen.
Het spannende in dit werk is dat er steeds associaties mogelijk zijn, zowel naar andere vormen in de kunst maar dat er ook weer terugkoppelingen mogelijk zijn naar het startpunt, nl. die mode/confectie vorm, die hierdoor op een 'hoger' plan belandt.

Hans de Wit